พุธ ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2560

     งาน TEM MAXนิทรรศการโครงงานออกแบบสื่อสาร “TEM MAX”  

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชิญชมนิทรรศการ โครงการออกแบบสื่อสาร ครั้งที่ 6 TEM MAX” เพื่อนาเสนอผลผลิตทางความคิดของนักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสารให้แก่ศิลปิน นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้สนใจ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
เข้าชม : 130


ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2560